Adviesbureau zorg: Wat te doen bij vergrijzing?

Als adviesbureau in de zorg ondersteunt OrcaCare alle zorgdomeinen om de gevolgen van vergrijzing het hoofd te bieden. Wij helpen jou om de werkdruk te verlagen en de gezondheidszorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden.
Adviesbureau zorg: Wat te doen bij vergrijzing?

Op dit moment werkt ongeveer een zesde van de beroepsbevolking in de zorg. Daarmee is dit een van de grootste bedrijfstakken in Nederland. Als we kijken naar het toekomstperspectief voor deze sector kan vergrijzing ervoor zorgen dat het aantal banen oploopt tot een kwart van de beroepsbevolking. Een ongewenste stijging die met het Integraal Zorgakkoord een halt toegeroepen wordt. 

Hoe zit dat nu eigenlijk met die vergrijzing? Waar komt die enorme toename aan banen eigenlijk vandaan? En wat kunnen we doen om de toekomst van de gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar te houden?

Vergrijzing en de toename van zorgvragen

Als adviesbureau in de zorg zien wij het onderwerp vergrijzing steeds meer terugkomen binnen zorgvragen. Waar het aantal ouderen (65+) in 1990 nog zo’n 12,8% van de Nederlandse bevolking bedroeg, is dat in de loop der jaren gestegen naar zo’n 20% in 2022. Naarmate mensen ouder worden, neemt ook de zorgvraag toe. Mensen krijgen te maken met chronische ziekten waardoor de zorg continu belast wordt. Hoe langer dit aanhoudt, hoe meer de druk op de zorg toeneemt. Het is dan ook noodzakelijk om met elkaar te denken over oplossingen en hier actief naar te handelen. De manier waarop we nu met vergrijzing omgaan, is tenslotte bepalend voor de toekomst van deze sector.

Effect op de gezondheidszorg

In de afgelopen jaren hebben we de werkdruk in de zorg steeds hoger zien worden. Het verzuim binnen de sector omvat een van de hoogste percentages op de arbeidsmarkt. Medewerkers komen in vicieuze cirkels terecht van toenemende zorgvragen, belasting en werkdruk, collega’s die uitvallen, werk dat moet worden overgenomen, onveilige werksituaties en mogelijk eigen uitval door fysieke of mentale problemen. 

Ook voor mantelzorgers zien we de druk toenemen. Zij vangen de zorg en aandacht voor (eenzame) ouderen, zo veel mogelijk op. Resultaat hiervan is dat zij op de werkvloer eerder uitvallen met alle gevolgen van dien. Als deze trend zich doorzet, wordt het bieden van passende gezondheidszorg in de toekomst niet alleen onhaalbaar, maar ook onbetaalbaar. Deze tendens zal dus verbroken moeten worden

Integraal Zorgakkoord

Het Integraal Zorgakkoord heeft als doel de gezondheidszorg in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit gebeurt door de kaders te schetsen wat zorgverleners wel en niet kunnen doen. Essentieel onderdeel hierin is de verbinding tussen medische experts (artsen), verpleegkundige experts (verzorgenden en verpleegkundigen) en gemeentelijk sociale experts (o.a. sociaal werkers en medewerkers publieke gezondheidszorg). Door deze verbindingen goed te houden en hen in staat te stellen over de grenzen van wetten en deelsystemen (waaronder de zorgverzekeringswet) samen te werken, kan toekomstbestendige zorg worden gegarandeerd.

Kansen voor vergrijzing en (mantel)zorg

Het is tijd om de handen ineen te slaan en de kansen die er liggen met elkaar te inventariseren. Zo kunnen we gezamenlijk de stappen zetten die nodig zijn om het Integraal Zorgakkoord te ondersteunen. 

OrcaCare helpt organisaties dan ook door:

  • Experts in te zetten voor advies op maat bij complexe zorg- en mobiliteitsvraagstukken.
  • In samenwerking met mantelzorgmakelaars ondersteuning te bieden voor passende regelingen rondom mantelzorg.
  • Werving en selectie over te nemen voor het vinden van geschikt personeel binnen de zorgsector. 
  • Medewerkers op te leiden én te coachen op de werkvloer, zodat zij aan de vereiste kennis en vaardigheden voldoen. 
  • De mogelijkheden van digitalisering in de zorg te blijven onderzoeken en toetsen zodat anderen daarvan kunnen profiteren. 

Niemand hoeft het alleen te doen! Als gespecialiseerd adviesbureau voor de zorg is OrcaCare er om organisaties uit het volledige zorgdomein te ondersteunen in het bieden van goede en betaalbare zorg.

Categorieën

Vragen over interim projecten?

De juiste expertise, tijdelijke invulling van een positie, een keurmeester voor hulpmiddelen en schouwingen, gerichte trainingen op locatie. Bij OrcaCare vind je de mensen die je zoekt.