Mobiliteitsadvies

De experts van OrcaCare gaan verder in iedere zorgvraag. We analyseren de behoeften en mogelijkheden voor de beste mobiliteitsoplossingen. Met maatwerk en gerichte samenwerkingen halen we het maximale uit iedere leefsituatie.

Mobiliteitsoplossingen

Dé expert op het gebied van hulpmiddelen

Als expert van hulpmiddelen staat OrcaCare opdrachtgevers bij in het complete aandachtsveld van mobiliteitsvraagstukken. We ondersteunen in complexe situaties en zetten onze kennis van hulpmiddelen, technologie, wetgeving en ontwikkelingen in voor een gedegen advies.

We ondersteunen in het inzichtelijk maken van voorraden, analyseren de staat waarin hulpmiddelen verkeren en adviseren op het gebied van onderhoud. Juist door aandacht op deze gebieden te vestigen, zijn kosten te besparen met tijdige vervanging en aanpassingen. Bovendien zorgen we ervoor dat de hulpmiddelen dusdanig worden ingezet, dat er rekening wordt gehouden met de belastbaarheid van het personeel. Zo zorgen wij ervoor dat de middelen waarover je beschikt, staan voor de kwaliteit en duurzaamheid die nodig zijn om de organisatie te blijven dienen.

Optimale inzet en beheer

Hulpmiddelen kennen vele mogelijkheden tot aanpassing en inzet. Verkeerd gebruik kan leiden tot een beperkte leefsituatie en overbelasting. Onze specialisten ondersteunen organisaties om nog meer profijt te halen uit de inzet van hulpmiddelen. Gerichte vakkennis in gebruik en technologie wordt overgedragen. Daarnaast wordt het beheer van de hulpmiddelen zo veel mogelijk geoptimaliseerd, rekening houdend met de geldende wetgeving en het kern assortiment. Denk hierbij onder meer aan hulpmiddelenbeheer in het kader van MDR en HKZ en het juist inzetten van de middelen die overeenkomen met de Arborichtlijnen.

Optimale inzet en beheer
Complexe mobiliteitsvraagstukken

Complexe mobiliteitsvraagstukken

Waar OrcaCare in uitblinkt is het gericht adviseren en uitvoeren van complexe mobiliteitsvraagstukken. Zorgvragen die verder gaan dan de standaard mogelijkheden die we kennen. Met uitgebreide kennis en ervaring uit de branche weten onze adviseurs altijd de best mogelijke leefsituatie te creëren. Er wordt gekeken naar een efficiënte inzet van passende hulpmiddelen, die zo veel mogelijk worden afgesteld en aangepast naar de wens van de gebruiker. De beschikbare technologie en eventuele innovaties die van pas kunnen komen worden gericht ingezet voor een duurzame oplossing.

 

Voorbeelden van mobiliteitsoplossingen

Complexe vraagstukken

Experts voor iedere zorgvraag die meer kennis en aanpassing vereist. Wij ondersteunen in het oplossen van vraagstukken met gericht advies, efficiënte inzet en beheer.

Naleven wetgeving

Ondersteuning in het naleven van de wetgeving bij zaken als hulpmiddelenbeheer, kwaliteit en inzet van materialen en een verantwoorde belasting van het personeel.

Inzicht en kwaliteit

Een compleet overzicht met de kernassortimenten voor voorraadbeheer, gecombineerd met duurzame inzetbaarheid en kostenbesparing door tijdige vernieuwing van hulpmiddelen.

Maatwerk en innovatie

Zorg op maat dankzij gerichte inzet van hulpmiddelen en techniek. We optimaliseren de dienstverlening door inzicht te geven en gebruik te maken van de nieuwste technologieën.