Privacyverklaring

Orca Care B.V., gevestigd aan President Kennedylaan 19  te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heeft u hier vragen over, dan helpen we u graag! U kunt ons bereiken via info@orcacare.nl.

Persoonsgegevens die Orca Care B.V. verwerkt

Mocht u alleen onze website bezoeken, dan maken wij wel gebruik van cookies maar de gegevens die wij hiermee opslaan, zijn altijd anoniem. Zie hiervoor ons cookiebeleid. 

We verwerken pas uw persoonsgegevens nadat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt, voor bijvoorbeeld het ontvangen van onze nieuwsbrief. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de product of dienst die u afneemt:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Zakelijke adresgegevens
 • Zakelijk Telefoonnummer
 • Zakelijk E-mailadres
 • Financiële bedrijfsgegevens zoals BTW nummer, KvK nummer en bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt

 

Orca Care verwerkt geen Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@orcacare.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Orca Care B.V. verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over religieuze overtuigingen, politieke opvattingen, etnische afkomst, gezondheid of seksuele gerichtheid.

Met welk doel verwerkt Orca Care B.V. persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de betaling af te kunnen handelen nadat u een product of dienst heeft afgenomen.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die u heeft afgenomen
 • Om u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die u eerder heeft afgenomen.
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor u zich heeft aangemeld. Hiervoor kun u altijd afmelden via een link in de mail.

 

Hoe lang Orca Care B.V. persoonsgegevens bewaart

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heeft u hier vragen over, dan kun u contact opnemen met info@orcacare.nl

Delen van persoonsgegevens door Orca Care B.V. met derden

We delen uw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Orca Care B.V. gebruikt

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van u computer, tablet of smartphone. We gebruiken meerdere cookies. Bekijk ons cookiebeleid.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Orca Care B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@orcacare.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

We willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe Orca Care B.V persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@orcacare.nl

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we ervoor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Versie 1.0 – februari 2022

Heeft u vragen over onze privacyverklaring, dan helpen we u graag!

U kunt ons bereiken via info@orcacare.nl.