Het Integraal Zorgakkoord

Een aantal maanden geleden is het Integraal Zorgakkoord ondertekend. Het IZA is een beleidsakkoord in Nederland dat tot doel heeft de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg te verbeteren.
Het Integraal Zorgakkoord

Het Integraal Zorgakkoord ondertekend

Een aantal maanden geleden is het Integraal Zorgakkoord ondertekend. Het IZA is een beleidsakkoord in Nederland dat tot doel heeft de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg te verbeteren. Met de inzet van dit akkoord moet voorkomen worden dat het aandeel mensen dat in de zorg werkt niet verder zal gaan stijgen. Aangezien de vraag naar zorg alleen maar blijft toenemen, moeten er duidelijke afspraken worden gemaakt over wat zorgverleners wel en niet kunnen doen. Het IZA schetst hier de kaders van.

Op dit moment werkt namelijk een zesde van de beroepsbevolking in de zorg, maar door onder andere de vergrijzing dreigt dit te gaan toenemen tot wel een kwart in 2040. Het IZA is erop gericht om deze groei te remmen; maximaal 1 op de 6 mensen die in de zorg werken is daarbij het uitgangspunt. Als deze doelstelling niet haalbaar is, dan zal de zorg op den duur onbetaalbaar worden. Het akkoord omvat meerdere richtlijnen en aandachtspunten, zodat deze doelstelling zo goed mogelijk gerealiseerd kan worden. Het definitieve concept van het akkoord ligt bij verschillende branchepartijen, maar met name de huisartsen leken grote bezwaren te hebben.

Effect op de zorgbranche

Een aantal dagen geleden hebben de leden van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) echter alsnog ingestemd met de ondertekening van het IZA. De tijd zal het leren hoe de zorgbranche zich zal ontwikkelen als geheel en hoe effectief het Integraal Zorgakkoord zal zijn. Ook binnen OrcaCare zijn we aan het onderzoeken wat voor impact dit zal hebben op onze branche en hoe we onze klanten zoveel mogelijk kunnen ondersteunen in deze transitie.

Categorieën

Vragen over interim projecten?

De juiste expertise, tijdelijke invulling van een positie, een keurmeester voor hulpmiddelen en schouwingen, gerichte trainingen op locatie. Bij OrcaCare vind je de mensen die je zoekt.