Samenwerking mantelzorgmakelaar

Verzuim vanwege mantelzorg komt vaker voor dan je als werkgever wellicht denkt. Met ondersteuning van mantelzorgmakelaar Annette Brueren worden organisaties geholpen in mantelzorgvriendelijk werkgeverschap.
Samenwerking mantelzorgmakelaar

Zorg management bij mantelzorg

Begin 2022 is OrcaCare een samenwerking met een mantelzorgmakelaar aangegaan. OrcaCare en Annette Brueren hebben de handen ineengeslagen voor een duurzame samenwerking. Met elkaar ondersteunen ze werkgevers en HR-afdelingen om verzuim rondom mantelzorg te voorkomen. 

“Soms gebeurt het ineens en onverwacht. Soms juist langzaam en zonder dat je het in de gaten hebt. Ineens komt er een moment dat iemand zich realiseert: ‘Ik ben mantelzorger.’ Gevolg hiervan is dat mensen vaak niet meer weten hoe ze hun baan en hun taak als mantelzorger kunnen combineren. Mensen zien door de bomen het bos niet meer en vallen sneller uit op het werk” vertelt Annette. 

Als afgestudeerd mantelzorgmakelaar staat zij organisaties bij in mantelzorgvriendelijk werkgeverschap. “Door bewustwording te creëren en het onderwerp bespreekbaar te maken, zijn ook mantelzorgers productiever en stijgt hun betrokkenheid.” 

Juist nu het aantal mantelzorgers in Nederland groeit, is een goede balans tussen privé en werk erg belangrijk. We coachen mantelzorgers dan ook in het vinden van balans, het uitvoeren van hun taken en bieden ondersteuning bij het regelen van zorg. Waar nodig nemen we diverse taken volledig over, zodat jouw medewerkers zich opnieuw kunnen focussen op hun werkzaamheden. 

Verzuim door mantelzorg

Gemiddeld 25 procent van de medewerkers in organisaties is mantelzorger. Vaak heb je hier als werkgever geen weet van, toch is het belangrijk hier zicht op te krijgen. Met gemiddeld twee weken per jaar, is het ziekteverzuim binnen deze groep medewerkers namelijk hoog. Om dit verzuim te voorkomen zijn er diverse regelingen te treffen voor zowel werknemers als voor jou als werkgever. 

“De samenwerking met Annette Brueren geeft ons nog meer mogelijkheden om werkgevers en HR-afdelingen te ondersteunen” aldus Angelique Geijp van OrcaCare. “Met elkaar kijken we hoe de oorzaken van het verzuim in beeld gebracht en voorkomen kunnen worden. Zodra duidelijk wordt dat een medewerker mantelzorger is, gaan we het gesprek aan met zowel werknemer als werkgever. We brengen de mogelijkheden in kaart om de juiste zorg te bieden en ondersteunen beide partijen door middel van training en coaching.”

Proactieve ondersteuning van mantelzorgers en het bespreekbaar maken van het onderwerp binnen de organisatie, helpt om verzuim te voorkomen of verminderen. 

Wij denken graag met je mee over mantelzorgvriendelijk werkgeverschap. We maken beleid en implementeren dit binnen de organisatie. Daarnaast ondersteunen we directie en HR-afdelingen in het uitdragen van hun visie rondom zorg. 

Categorieën

Vragen over interim projecten?

De juiste expertise, tijdelijke invulling van een positie, een keurmeester voor hulpmiddelen en schouwingen, gerichte trainingen op locatie. Bij OrcaCare vind je de mensen die je zoekt.